Assembly’s

Het vervaardigen van assembly’s geeft de klant grote voordelen. Bij assembly’s betreft het werkzaamheden van het verzorgen van de nippelmaterialen in pneumatische componenten tot het vervaardigen van een besturing compleet met externe draadboom (elektrisch of pneumatisch). Het geeft de klant een enorme tijdwinst bij hun productieproces als deze componenten of besturing compleet met nippels of externe draadboom worden aangeleverd.